เป้าหมาย 88,000 บาท
ได้รับบริจาคแล้ว 6,200 7.05%
เป้าหมาย 301,125 บาท
ได้รับบริจาคแล้ว 111,780 39.11%
คณะวิทยาศาสตร์ นำนวัตกรรมสู่สังคม