แผ่นกรองเพิ่มประสิทธิภาพหน้ากากผ้าใกล้เคียง N95

แบ่งปัน

โครงการ

แผ่นกรองเพิ่มประสิทธิภาพหน้ากากผ้าใกล้เคียง N95 (Sci-Mask Filter)

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตเส้นใยนาโนอิเล็กเทรทพอลิเมอร์ด้วยเทคนิคอิเล็กโตรสปินนิงมาใช้เป็นตัวกรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน้ากากผ้าใกล้เคียง N95

เป้าหมายเงิน

727,100 บาท

จำนวนผลิต

20,000 แผ่น

ระยะเวลา

3 เดือน (พ.ค. - ก.ค. 63)

คณะทำงาน

  • รศ.ดร.ชัชชัย พุทซ้อน (ภาควิชาฟิสิกส์)
  • ผศ.ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม (ภาควิชาฟิสิกส์)
  • นายอาหะมัด สาและ (ภาควิชาฟิสิกส์)
  • นายจำรัส ณ สุวรรณ (ภาควิชาฟิสิกส์)
  • นายวิศรุต พวยพุ่ง (ภาควิชาฟิสิกส์)
  • นางสาวนุชนาฎ สุชาติพงศ์ (ภาควิชาฟิสิกส์)
  • นางสาววิชชุดา สุขนุ้ย (ภาควิชาฟิสิกส์)
  • นางสาวรัชนีวรรณ ศิริ (ภาควิชาฟิสิกส์)
  • นายไชยวัฒน์ ฤทธิรงค์ (ภาควิชาฟิสิกส์)

ความคืบหน้า

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. มอบ แผ่นกรองพร้อมเครื่องจ่ายเจลอัตโนมัติ ให้กับคณะทันตเเพทยศาสตร์ ม.อ. เพื่อใช้ประโยชน์

เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ. ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร พร้อมด้วยนักวิจัย รศ.ดร.ชัชชัย พุทซ้อน หัวหน้าทีมวิจัยคิดค้นนวัตกรรม แผ่นกรองเพิ่มประสิทธิภาพหน้ากากผ้าใกล้เคียง N95 (Sci-Mask Filter) ได้มอบแผ่นกรอง พร้อมเครื่องจ่ายเจลอัตโนมัติ ให้กับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ทพ. นฤทธิ์ ลีพงษ์ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังไวรัส COVID-19

โดยแผ่นกรองเพิ่มประสิทธิภาพหน้ากากผ้าใกล้เคียง N95 (Sci-Mask Filter) เป็นนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยใชองค์ความรู้ในการผลิตเส้นใยนาโนอิเล็กเทรทพอลิเมอร์ด้วยเทคนิคอิเล็กโตรสปินนิงมาใช้เป็นตัวกรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน้ากากผ้าใกล้เคียง N95 ซึ่งท่านใดที่สนใจที่จะสนับสนุนโครงการดีๆ แบบนี้ สามารถเข้าไปรับชมได้ที่เว็บไซต์ ใส่ใจ ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ https://scijai.sci.psu.ac.th เพิ่มเติมรูปภาพคลิก https://bit.ly/2Y5xsuo

ร่วมใส่ใจให้กับโครงการผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี "กองทุนคณะวิทยาศาสตร์"

เลขที่บัญชี "565-218810-7"

สามารถลดหย่อนภาษีได้

ร่วมใส่ใจให้กับโครงการผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิต

ภายใต้มาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัย

SCB Secure Payment Gateway

สามารถลดหย่อนภาษีได้

ร่วมใส่ใจให้กับโครงการผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี "กองทุนคณะวิทยาศาสตร์"

เลขที่บัญชี "565-218810-7"

สามารถลดหย่อนภาษีได้