เครื่องวัดอุณหภูมิระยะไกล

แบ่งปัน

โครงการ

เครื่องวัดอุณหภูมิระยะไกล (Sci-Thermometer)

วัตถุประสงค์

ตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณหน้าผากของตัวเอง ด้วยแสงย่านอินฟราเรด ลดการสัมผัส เพื่อวิเคราะห์การมีไข้ในเวลาอันรวดเร็ว

เป้าหมายเงิน

301,125 บาท

จำนวนผลิต

73 เครื่อง

ระยะเวลา

6 เดือน (พ.ค. - ต.ค. 63)

คณะทำงาน

  • ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย (ภาควิชาฟิสิกส์ และ TAB-CoE)
  • ดร.กิตติรัตน์ ภู่พลับ (ภาควิชาฟิสิกส์ และ TAB-CoE)
  • น.ส.สิริรัตน์ อุ้ยกานนท์ (ภาควิชาฟิสิกส์ และ TAB-CoE)
  • นายไชยวัฒน์ ฤทธิรงค์ (ภาควิชาฟิสิกส์)
  • ผศ.ดร.กำแหง วัฒนเสน (ภาควิชาฟิสิกส์)
  • รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร (ภาควิชาฟิสิกส์ และ TAB-CoE)
  • รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา (ภาควิชาเคมี และ TAB-CoE)

ความคืบหน้า

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ส่งมอบ Sci-Thermometer ให้กับคณะแพทยศาสตร์เพื่อช่วยเหลือ COVID-19 จำนวน 40 เครื่อง

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทีมนักวิจัย ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย (ภาควิชาฟิสิกส์ และ TAB-CoE) หัวหน้าคณะทำงาน เครื่องวัดอุณหภูมิระยะไกล (Sci-Thermometer) ได้ส่งมอบนวัตกรรมให้กับทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ นายแพทย์ชนนท์ กองกมล เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิระยะไกล (Sci-Thermometer) จำนวน 40 เครื่อง จากการร่วมบริจาคในโครงการ Sci-Jai@PSU

สำหรับเครื่องวัดอุณหภูมิระยะไกล (Sci-Thermometer) มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณหน้าผากของตัวเอง ด้วยแสงย่านอินฟราเรด ลดการสัมผัส เพื่อวิเคราะห์การมีไข้ในเวลาอันรวดเร็ว โดยในปัจจุบัน ได้นำไปใช้ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์แล้ว ซึ่งการมอบนวัตกรรมให้ในครั้งนี้ จะมีส่วนสำคัญในการช่วยป้องกันการดูแลการระบาดของ COVID-19 ต้องขอบพระคุณผู้ที่มอบทุนในการผลิตนวัตกรรมชิ้นนี้ โดยท่านใดที่สนใจส่งต่อทุนในการผลิต สามารถเข้าไปสนับสนุนเพิ่มเติมได้ที่ https://scijai.sci.psu.ac.th/ #SciJai@PSUสู้ภัยโควิด19

ร่วมใส่ใจให้กับโครงการผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี "กองทุนคณะวิทยาศาสตร์"

เลขที่บัญชี "565-218810-7"

สามารถลดหย่อนภาษีได้

ร่วมใส่ใจให้กับโครงการผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิต

ภายใต้มาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัย

SCB Secure Payment Gateway

สามารถลดหย่อนภาษีได้

ร่วมใส่ใจให้กับโครงการผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี "กองทุนคณะวิทยาศาสตร์"

เลขที่บัญชี "565-218810-7"

สามารถลดหย่อนภาษีได้