ระบบตรวจจับอุณภูมิร่างกายและคัดกรองอาการไข้ด้วยภาพถ่ายความร้อน

แบ่งปัน

โครงการ

ระบบตรวจจับอุณภูมิร่างกายและคัดกรองอาการไข้ด้วยภาพถ่ายความร้อน (Sci Thermoscan Infrared Fever Screening System)

วัตถุประสงค์

ระบบสแกนอุณหภูมิร่างกายด้วยด้วยภาพถ่ายความร้อน ลดการสัมผัส คัดกรองบุคคลปริมาณมากเพื่อวิเคราะห์การมีไข้ในเวลาอันรวดเร็ว

เป้าหมายเงิน

1,418,670 บาท

* งบประมาณส่วนใหญ่เป็นค่ากล้องถ่ายภาพความร้อนที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศในราคา 63,665 บาท/เครื่อง ซึ่งจะใช้งบประมาณ 1,145,970 บาท

จำนวนผลิต

18 เครื่อง

ระยะเวลา

3 เดือน (พ.ค. - ก.ค. 63)

คณะทำงาน

  • ดร.ชินพงศ์ อังสุโชติเมธี (ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
  • ผศ.ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม (ภาควิชาฟิสิกส์)

ความคืบหน้า

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ส่งมอบเครื่องตรวจจับอุณหภูมิร่างกายและคัดกรองอาการไข้ด้วยภาพถ่ายความร้อน ให้กับคณะทรัพยากรธรรมชาติเพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการตลาดเกษตร ม.อ.

เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ ตลาดเกษตร ม.อ. คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้นำนวัตกรรมภายใต้ โครงการ Sci-Jai (ใส่ใจ) ได้ส่งมอบเครื่องตรวจจับอุณหภูมิร่างกายและคัดกรองอาการไข้ด้วยภาพถ่ายความร้อน (Sci Thermoscan Infrared Fever Screening System) ในกิจกรรม Sharing day วันแห่งการแบ่งปัน ณ ตลาดเกษตร ม.อ โดยมีคณบดี คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต รับมอบพร้อมทั้งซอฟแวร์ จากรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร โดยมี ดร.ชินพงศ์ อังสุโชติเมธี และ ผศ.ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม และทีมวิจัย ร่วมมอบในครั้งนี้ พร้อมนำแผ่นกรองเพิ่มประสิทธิภาพหน้ากากผ้าใกล้เคียง N95 อีก 1 นวัตกรรมแจกจ่ายให้กับประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 600 ชุด

สำหรับเครื่องตรวจจับอุณหภูมิร่างกายและคัดกรองอาการไข้ด้วยภาพถ่ายความร้อน (Sci Thermoscan Infrared Fever Screening System) ทางคณะฯ ได้มอบให้กับคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยจะนำมาใช้ที่ ตลาดเกษตร ม.อ. ซึ่งเป็นอีก 1 สถานที่ที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ที่สำคัญศูนย์กลางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร อาหารว่าง อาหารคาว เปิดให้บริการ ทุกจันทร์ พุธ ศุกร์ ระหว่างเวลา 14.30 - 19.30 น. โดยท่านใดสนใจสนับสนุนนวัตกรรมดีๆ แบบนี้ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://scijai.sci.psu.ac.th ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2YjCsKN

ร่วมใส่ใจให้กับโครงการผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี "กองทุนคณะวิทยาศาสตร์"

เลขที่บัญชี "565-218810-7"

สามารถลดหย่อนภาษีได้

ร่วมใส่ใจให้กับโครงการผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิต

ภายใต้มาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัย

SCB Secure Payment Gateway

สามารถลดหย่อนภาษีได้

ร่วมใส่ใจให้กับโครงการผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี "กองทุนคณะวิทยาศาสตร์"

เลขที่บัญชี "565-218810-7"

สามารถลดหย่อนภาษีได้